A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ABC szerint > Festészet - wyw.hu

Tartalom:

festeszet.wyw.hu

A barokk festészet legmerészebb vállalkozója
A barokk festészet legmerészebb vállalkozója
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=9343

1696. március 5-én Velencében született. Tiepolo egy éves volt, amikor apja meghalt, tehetségét anyja ismerte fel.

www.mult-kor.hu
A dekorativitás perspektívája
A dekorativitás perspektívája
http://www.c3.hu/scripta/balkon/99/10/01szony.htm

Végignéztem a Picasso 1907 és 1917 között készült kubista korszakának teljes termését (vázlat, festmény, plasztika) bemutató albumot. 1500 alkotás! Annak az effektusnak az eredetét kerestem Picasso munkásságában, amelyet én „sakktábla-módszer”-nek nevezek. Néhány kivételtõl eltekintve gyakorlatilag alig találkoztam ezzel a látványelemmel, pedig ez a kubista törekvések hihetetlenül gazdag, máig tartó, geometrikus festészeti utóéletében folyamatosan jelen van.

www.c3.hu
A falfestészetről
A falfestészetről
http://www.kislexikon.hu/falfesteszet.html

Azoknak a festészeti műfajoknak a gyűjtőneve, amelyek többnyire építészeti terek belső dekorációjára, a falfelületek tagolására, ritkábban épületkülsők díszítésére szolgálnak.

www.kislexikon.hu
A falfesttészet
A falfesttészet
http://www.mke.hu/lyka/11/110-113-fal.htm

Némely technikától feltűnő módon vonja meg a kegyét egy-egy korszak. Jó száz évvel ezelőtt például nemcsak hogy lealkonyodott az üvegfestészet napja, hanem még azt is elfelejtették, hogy tulajdonképpen miként kell üvegfestményt készíteni.

www.mke.hu
A festészet “mint” alapkutatás
A festészet “mint” alapkutatás
http://www.inco.hu/inco2/muveszet/cikk0r.htm

A képzőművészetben a festészet (az ábrázolást elfeledve, a filozófiától főként ismeretelméleti vonásokat kölcsönvéve) az ötvenes évektől hasonlítani kezd az alapkutatáshoz. Ez a tudományban a még nem ismert “felismerésre” vonatkozik, vagyis azt a minőséget jelenti, melyet majd később ismeretnek tekintünk.

www.inco.hu
A freskóról
A freskóról
http://www.sze.hu/muvtori/belso/technikak/fresko.htm

Al fresco vagy freskó: régi eljárás, amelynél a hármas rétegeződésű vakolatnak a legfelső nedves mészrétegére festik fel - előre elkészített karton szerint - az ugyancsak meszes vízzel kevert festőanyagot, amely aztán kémiailag egyesül a vakolattal. A vakolat mész, folyami homok és víz keverékéből áll.

www.sze.hu
A gótika (12–15. sz.)
A gótika (12–15. sz.)
http://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/gotika.htm

A gótikus festészet első nagy mestere a firenzei Giovanni Cimabue, tanítványa a kor legnagyobb festője, Giotto di Bondone (1267–1337). ...

enciklopedia.fazekas.hu
A gótikáról
A gótikáról
http://www.vincekiado.hu/titles/gotika.shtml

A gótika kora új fejezetet nyit a művészet történetében: ez jelenti az átmenetet a középkoritól a reneszánsz festészet felé, s ekkor jelenik meg a világi jellegű festészet.

www.vincekiado.hu
A japáni festészet
A japáni festészet
http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/052/pc005282.html

A japániak papirra v. pedig selyemre, vallási célre ritka kivételképen fára festenek, vallási célra ritka kivételképen fára festenek: a papírt és a selymet, melyre festeni akarnak, fa rámára feszítik és vizirányosan a földre fektetik a festő a földön guggolva a kifeszített lap fölé hajol és fekete tusba mártott finom ecsettel könnyedén veti oda az ábrázolás rajzolatát, melyet utóbb szinesre fest.

mek.oszk.hu
A klasszicizmus művészete
A klasszicizmus művészete
http://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/klasszicizmus.htm

A klasszicizmus Franciaországban bontakozott ki (kezdetei a 17. században), és maradt meg a legtisztább formában. Európában a 18. század közepén induló, a 19. század első felében elterjedő művészeti stílus. Jelölésére gyakran a neoklasszicizmus elnevezést is használták

enciklopedia.fazekas.hu
A kubizmus
A kubizmus
http://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/kubizmus.htm

"Azt valljuk, hogy egy kép semmit ne utánozzon, nyújtsa tisztán a maga lényegét. Hálátlanok volnánk, ha bánkódnánk a tárgyak - virágok, tájak, arcok - hiányán; rossz esetben képünk e tárgyak puszta tükörképe lenne."

enciklopedia.fazekas.hu
A kubizmus térproblémája
A kubizmus térproblémája
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/magyar/nyugat/html/index.ht ...

A legújabb művészetnek legfeltűnőbb, legfontosabb s a megelőző művészettel legellentétesebb vonása: az ő megváltozott térfelfogása, vagyis új térproblémája. Ez az új térprobléma természetesen nem egy hirtelen és különállóan keletkezett valami, hanem e művészet sajátos absztrakt művészi akarásának, felfogásának természetes következménye. Mi most e művészetnek csak a térproblémájával, külső kifejezésében legmeghatározóbb és legfontosabb jegyével kívánunk foglalkozni.

www.mek.iif.hu
A kubizmusról
A kubizmusról
http://enciklopedia.fazekas.hu/irodalom/Kubizmus.htm

A legelsőnek fellépő, Párizsból kiinduló avantgárd irányzat volt; az elindítója Picasso Avignoni kisasszonyok c. képe (1907). Jobbára csupán a festészet területére szorítkozott. Rövid ideig létezett, de a képzőművészetben így is megtermékenyítő hatást fejtett ki.

enciklopedia.fazekas.hu
A mágikus ikonfestészet megújítója
A mágikus ikonfestészet megújítója
http://www.terasz.hu/main.php?id=egyeb&page=cikk&cikk_id=603

A 88 esztendős Fischer Ernő festőművész az utóbbi egy évtized bő terméséből állította ki munkáit a Vigadó Galériában. A kiállítás augusztus 23-ig látogatható.

www.terasz.hu
A nyelv eredete és a barlangrajzok
A nyelv eredete és a barlangrajzok
http://www.origo.hu/tudomany/fold/20020911anyelv.html

Bárhol jelent is meg, az emberi kommunikáció mindenütt ugyanazon metaforák, logikai szabályok és asszociációk mentén formálódott, és fő forrásai mindig az étel, a szex és a terület voltak - állítja egy olasz tudós, a 30 ezer éves barlangrajzok értelmezője.

www.origo.hu
A reneszánsz festők rejtélyes trükkjei
A reneszánsz festők rejtélyes trükkjei
http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&rov=3&id=7174

A Da Vinci-kód kapcsán milliókban tudatosodott, hogy a reneszánsz egyik legnagyobb alakja milyen "trükköket" alkalmazott festményein, amelyekből aztán évszázados rejtélyek születtek. Nem Leonardo volt azonban az egyetlen, kortársai és a következő évszázad művészei közül sokan speciális tükrök és lencsék segítségével készítették képeiket.

www.geographic.hu
A reneszánsz művészete
A reneszánsz művészete
http://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/reneszansz.htm

A középkori társadalmi viszonyok bomlása a 13–14. század fordulóján Itáliában indult meg. Itália volt az akkori Európa legpolgárosultabb területe. Gazdag kereskedővárosai már a 13. században kivívták az önállóságot. Itáliában az ókor emlékei hozzátartoztak a mindennapi élethez. Ott hatott a legközvetlenebbül az antik Rómától örökölt szemlélet. A kedvező feltételek folytán ott bontakozott ki legkorábban a polgári rend eszményét az ókori szerzők műveiben felfedező új szellemi áramlat, a humanizmus, s ott született meg az ókor újjáélesztésére törekvő reneszánsz művészet a középkori „tetszhalott állapot” után (a renaissance francia szó, újjászületést jelent).

enciklopedia.fazekas.hu
A tájképfestészet analízise
A tájképfestészet analízise
http://www.mke.hu/lyka/11/342-347-tajkep.htm

Mért hat oly mélyen az emberi lélekre a természet képe? Napfényben fürdő fellegek, tágas, zöld mezők vagy néma erdők homálya, a haldokló ősz vagy a rügyet bontó kikelet képei megremegtetik szívünk, holott látszólag semmi érdekünk sem fűződik hozzájuk. Erre a kérdésre fogunk feleletet keresni a következőkben.

www.mke.hu
A Távol - Kelet művészete
A Távol - Kelet művészete
http://www.mke.hu/lyka/14/101-116-kelet.htm

Jó néhány esztendeje már, hogy a magyar kormány (véletlenül ép a koalíciós) elfogadta a Japánban időző Vay Péter gróf ajanlatát és szükségesnek látta, hogy művészeti múzeumunk kapuja megnyittassék a távol Kelet géniusza előtt. Akik az időben művészettel foglalkoztunk, ad usum delphini kötöttünk volt már némi ismeretséget Keletázsiával. Iparművészeti s néprajzi szempontokon kívül főként a francia impresszionizmus irányította érdeklődésünket. Ez utóbbinak látószögéből néztük a régi japáni képírás kihangzásának emlékeit, a színes fametszeteket.

www.mke.hu
Aba Novák Vilmos 1894-1941
Aba Novák Vilmos 1894-1941
http://www.bibl.u-szeged.hu/ha/muveszet/aba/aba.html

Festő, grafikus, a modern magyar festészet egyik legeredetibb és legelhivatottabb tehetsége. A budapest Képzőművészeti Főiskolán tanult Révész Imre tanítványaként, majd a szolnoki és a nagybányai művésztelepen dolgozott. 1928 és 1930 között ösztöndíjas a Római Magyar Akadémián, 1939-től tanít a Képzőművészeti Főiskolán.

www.bibl.u-szeged.hu
Aba-Novák Vilmos
Aba-Novák Vilmos
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aba-Novák_Vilmos

Aba-Novák Vilmos (1912-ig Novák Vilmos) (Budapest, 1894. március 15. – Budapest, 1941. szeptember 29.) magyar festő, grafikus.

hu.wikipedia.org
Aba-Novák Vilmos Hősök kapuja
Aba-Novák Vilmos Hősök kapuja
http://mek.oszk.hu/04300/04330/

"A Hősök kapuján együtt szerepel háború és béke, Ég és Föld, hősiesség és iszonyat, Krisztus és kísértetek. Van valami barokkos ebben a sokrétűségben... de éppen úgy valami barokkos van abban is, hogy mindezt a transzcendentalitás mindent elbíró köpenyegével és a bőség szédítő áradatával fogja össze."

mek.oszk.hu
Aba-Novák Vilmos életmű-kiállítása
Aba-Novák Vilmos életmű-kiállítása
http://hir3.hu/index.php?hir=magazin&hirid=5971&kat=16

Majd fél évszázad, 46 év eltelte után láthatók végre ismét egyéni kiállításon Aba-Novák Vilmos (1894-1941) alkotásai. Magyarország legnagyobb egybefüggő kiállítóterében, 1300 négyzetméteren tekinthető meg 2008. április 21-től a festővirtuóz életmű-kiállítása. Mintegy 150 olajképet, számos grafikát, pannó-terveket, fotódokumentációkat, a kortársak analógiaképeit és hamisítványokat is megtekinthetnek azok, akik július 6-ig ellátogatnak a debreceni MODEM -be.

hir3.hu
Abodi Nagy Béla
Abodi Nagy Béla
http://www.abodi.hu/

Abodi Nagy Béla festőművész a húszadik század magyar képzőművészetének különönleges, nagy formátumú, európai jelentőségű alkotószemélyisége. Művészete sajátosan egyéni, bátran kísérletező, újra és újra megújuló, de egységes, szellemiségében következetes. Tiszta erkölcsiségű, konok igazságkereső, vívódó. Ez az alkotói teljesítmény a legtisztább professzionalizmus, a szakmai és szellemi minőség megtestesülése.

www.abodi.hu
Acryl-x by Kékesfekete
Acryl-x by Kékesfekete
http://galeria_acrylx.abbcenter.com

Különleges technikával készült darabok virtuális bemutatója. Az akrillal megfestett szövetre a főmotívum keresztszemmel kerül.

galeria_acrylx.abbcenter.com
Agora Gallery
Agora Gallery
http://www.agora-gallery.com/

Agora Gallery is a fine art gallery dedicated to the promotion of national and international artists, providing quality and original art to established and emerging collectors, catering to special events in support of fine art, organizations that foster social awareness and promote environmental issues . The gallery is also the publisher of ARTisSpectrum Magazine and the sponsor of Art-Mine.com

www.agora-gallery.com
Airbrush
Airbrush
http://airbrush.wyw.hu/

[Airbrush] [Bemutatók - Video, DVD, TV] [Body paint - Testfestés] [Egyéb festés] [Fantasy] [Festékek] [Fórum, blog] [Hírek, cikkek] [Iwata] [Képek, képgalériák] [Könyvek, magazinok] [Külföldi weboldalak] [Magyar weboldalak] [Művészbolt, kereskedés, üzlet] [Oktatás, tanfolyam] [Sablonok, minták] [Technika - Eszközök] [WYW katalógusok]

airbrush.wyw.hu
Ajándék ötletek Önnek új, varázslatos formában!
Ajándék ötletek Önnek új, varázslatos formában!
http://www.ajandekotletek.hu

Fedezze fel - egyedi, értékes, művészi ajándék! Ajándék ötletek mindenkinek, meglepetés minden különleges alkalomra.Fotóból festmény, digitális festmény, fotóról festmény, festmény, portré készítés, portré rajzolás.

www.ajandekotletek.hu
Aktkép-divat Szingapúrban
Aktkép-divat Szingapúrban
http://eletmod.transindex.ro/?hir=1228

Az egyébként inkább prűdnek mondható Szingapúrban újabban szabadabb szelleműek lettek a nők - a művészetek terén. Divatba jöttek ugyanis az aktfestők. A városállam asszonyai akár 17 000 eurónak megfelelő összeget is hajlandók fizetni, hogy a piktorok valamelyike Éva-kosztümben örökítse meg őket - jelentette a minap a The Sunday Times.

eletmod.transindex.ro
Anthony Bennett
Anthony Bennett
http://www.anthonybennett.co.uk/

Landscape paintings and drawings, also still-lifes and portraits, by a young London-based artist who loves to travel.

www.anthonybennett.co.uk
Arany Gusztáv festőművész
Arany Gusztáv festőművész
http://baloghpet.blogspot.com/2008/10/bemutatkoz-arany-gusztv-festmvsz.html

Az általános iskola rajzszakkörében kezdődött a rajz és festészet tanulása számomra, majd autodidakta módon tovább fejlesztettem képességeimet rajztanárom és festő- művész barátaim segítségével.

baloghpet.blogspot.com
Art-Area Képzőművészeti Galéria
Art-Area Képzőművészeti Galéria
http://www.art-area.hu

A galéria célja, hogy betekintést adjon a magyar képzőművészetben jelen levő alkotók világába, illetve megkönnyítse az érdeklődő és az alkotás egymásra találását.

www.art-area.hu
Art-Pont Művészeti Galéria: festmények és szobrok házhoz szállítással.
Art-Pont Művészeti Galéria: festmények és szobrok házhoz szállítással.
http://www.muveszetigaleria.hu/

A galéria profilja ma élő képzőművészek (festők és szobrászok) alkotásainak bemutatása és értékesítése. Jelenleg közel félszáz művésszel állunk kapcsolatban. A művek technikájukat tekintve olajfestmények, szobrok, tűzzománcok, akvarellek, selyemakvarellek, pasztell képek és rézkarcok. A festmények minőségi, az alkotáshoz illő képkeretekkel vannak ellátva. A művek témái: tájképek, csendéletek, portrék, városrészletek és modern kompozíciók. Az alacsony árak szinten tartása az Art-Pont Művészeti Galéria egyik kiemelt célja. Ezért a műalkotásokat nem bemutatóteremben, hanem honlapunkon illetve egy Ön által kiválasztott helyen (otthonában, irodájában vagy másutt) tekintheti meg. A vásárlás történhet személyes találkozás alkalmával vagy utánvételes módon, postai úton szállítva.

www.muveszetigaleria.hu
artegabriella.com/
artegabriella.com/
http://www.artegabriella.com/

Italian Pewter-Collection. Free Shipping-Arte Italica & Match dinnerware, bowls, pitchers & vases. www.parisjeweler.com ...

www.artegabriella.com
Artitude Galéria
Artitude Galéria
http://www.artitude.hu/index.php

Online képeladás és -vásárlás, festményrendelés, hagyatékok értékesítése, kulturális események és kiállítások szervezése, webes megjelenés művészeknek.

www.artitude.hu
Az élő festészet ünnepe
Az élő festészet ünnepe
http://www.stop.hu/articles/article.php?id=394020

Hetven helyszínen több száz alkotó több ezer festménye lesz látható a Magyar Festészet Napjához kapcsolódó, pénteken kezdődő, tíznapos programsorozaton, amelyen a korábbi évekhez képest több fiatal művész és számos zenés produkció mutatkozik be.

www.stop.hu
Az impresszionizmus
Az impresszionizmus
http://www.mke.hu/lyka/11/003-021-varjas.htm

A műtörténetnek egy olyan problémájáról akarok szólni, amely a legelhanyagoltabbak közé tartozik, bár voltakép minden esztétikai elemzés végső célját kellene alkotnia: a műkeltette érzelmi hatásról. A jelenlegi műtörténet e részben nem jutott túl a legnagyobb általánosságokon. Az érzelmek megszámlálhatatlan fajtáiból alig egynéhány az, amelyet a köznyelv s a napi gyakorlat használ. A lélektan e részben máig a legdurvább természetrajzi leírásnál tart és a műelemzők nagyon kevés hasznát vették ennek a kicsi és vulgáris anyagnak, amit nekik a mai lélektan nyújthat.

www.mke.hu
Az impresszionizmus keleti mecénása
Az impresszionizmus keleti mecénása
http://www.deluxe.hu/cikk/20060517/az_impresszionizmus_keleti_mecenasa/

Ivan Morozovot honfitársa, Szergej Scsukin mellett, a világ legjelentősebb műgyűjtői között tartják számon. A 20. századi orosz műkedvelő gazdagságának köszönhetően nem csak csodálta, hanem fel is vásárolta az impresszionista festők legkitűnőbb alkotásait.

www.deluxe.hu
Az impresszionizmus története
Az impresszionizmus története
http://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/impresszionizmus.htm

Komoly elődök voltak: William Turner a maga fénymisztikájával; a barbizoni festők tájszemléletükkel; John Constable atmoszférikus tájábrázolása, valamint a plein air-festészet.

enciklopedia.fazekas.hu
Az impresszionizmusról
Az impresszionizmusról
http://www.sze.hu/muvtori/belso/stilusok/impre/impr1.htm

Fiatal festők keresték az új művészeti elveket. Igyekeztek egyre tökéletesebben ábrázolni a természetet, de beleütköztek a színes árnyékok problémájába. Rájöttek, hogy az árnyékon belül is számos különböző árnyalat létezik, amelyek közül a kék az uralkodó szín. De ezt a jelenséget csak napvilágnál lehetett tanulmányozni ezért a műtermeiket elhagyták és a szabadban dolgoztak (plan air). Felfigyeltek arra hogyan oldja fel a levegő rezgése a kontúrok élességét, és hogy nem minden vehető ki egyforma tisztasággal. Mindent utáltak ami hagyományos és szigorú szabályok szerint való.

www.sze.hu
Oldal leírása
festeszet.wyw.hu: Festészet katalógus. Festészettel és a festészet különböző irányzataival foglalkozó tematikus katalógus.
Gyűjteményünkben 335 válogatott festészet témakörhöz kapcsolódó link közül válszthatsz!
Szponzorált linkek
Közösség
Megosztás a Facebook-on Add a Twitter-hez Google+

Csevegő
Aktív linkek: 335 | Várakozó linkek: 3 | Ajánlott linkek: 0 | Linkre kattintás összesen: 26765